Ochrana osobních údajů podle GDPR LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.11.2018
 1 EUR26,01 CZK (+0,03)
 1 USD22,76 CZK (-0,14)
 1 GBP29,2 CZK (-0,21)
 100 RUB34,55 CZK (-0,14)
 100 JPY20,18 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

plné znění evropského nařízení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

O GDPR

Co je GDPR

GDPR je zkratka pro "general data protection regulation" - nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů a GDPR - nové nařízení EU

Ochrana osobních údajů se od 25. 5. 2018 bude řídit ve všech členských státech EU souborem pravidel Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR. Nařízení 2016/679 se někdy chybně označuje jako směrnice GDPR, jde však o nařízení.

Nařízení EU jsou pro všechny subjekty závazná i bez toho, aby je jednotlivé členské státy promítly do národní legislativy.

Co GDPR přinese?

GDPR oproti původní legislativě přináší povinnost firem, jednotlivců i institucí zavést technická, organizační i procesní opatření na ochranu digtálních práv občanů v souladu s vývojem, kdy se osobní údaje staly velmi cennou obchodní komoditou.

EU chce chránit své obyvatele a proto vypracovala jednotné nařízení, které není možné upravovat nebo ovlivňovat místními zvyklostmi, zákonodárci nebo lobbisty.

V České republice jsou i bez GDPR osobní údaje chráněny, jejich ochrana se řídí především zákonem č. 101/2000 Sb. Samotné GDPR tuto ochranu v některých oblastech posílí, navíc zákon č. 101/2000 Sb. bude v souvislosti s nařízením GDPR nahrazen novým zákonem.  

Zákon o ochraně osobních údajů

V současnosti se ochrana osobních údajů v České republice řídí především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOU). Nyní se připravuje nový zákon o zpracování osobních údajů

Zákon o ochraně osobních údajů byl již mnohokrát novelizován, poslední novela je účinná od 1. 7. 2017. 

Před ZOOÚ upravoval tuto oblast zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.