dnes je 5.3.2024

Input:

č. 2222/2011 Sb. NSS; Kompetenční spory: nárok na náhradu za ztrátu na výdělku

č. 2222/2011 Sb. NSS
Kompetenční spory: nárok na náhradu za ztrátu na výdělku
k § 371 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
O žalobou uplatněném nároku na náhradu za ztrátu na výdělku při uznání invalidity podle § 371 zákoníku práce z roku 2006 je příslušný rozhodnout soud v občanském soudním řízení podle části třetí občanského soudního řádu.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 31. 5. 2010, čj. Konf 7/2010-15)
Prejudikatura: č. 29/2000 Sb. NS.
Věc: Spor o pravomoc mezi Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočkou v Liberci, a Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, za účasti žalobce Josefa S. a žalovaných 1) České správy sociálního zabezpečení, 2) akciové společnosti Kooperativa pojišťovna, ve věci žaloby o náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úraze.

Dne 13. 2. 2009 se žalobce obrátil na Okresní soud v Jablonci nad Nisou s návrhem, aby tento soud vydal rozsudek, kterým by žalované 2) uložil od měsíce srpna 2008 povinnost vyplácet žalobci náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úraze ve výši, která bude stanovená rozhodnutím soudu. Touto žalobou se soudní cestou mj. domáhal vůči žalované 1) opravy protokolu o posouzení zdravotního stavu žalobce v souvislosti s přiznáním plného invalidního důchodu.
Okresní soud v Jablonci nad Nisou usnesením ze dne 28. 4. 2009 řízení zastavil. Rozhodnutí odůvodnil tím, že se jedná o věc správního soudnictví, kterou rozhodují soudy podle zvláštního zákona. Zároveň poučil žalobce, že může ve stanovené lhůtě podat žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, usnesením ze dne 30. 9. 2009, žalobu proti žalované 2) vyloučil k samostatnému projednání. Krajský soud dospěl k závěru, že jednou žalobou byly postiženy dva nároky, které, ač spolu do jisté míry souvisejí, mají odlišný právní režim. Ve vztahu k žalované 1) se žalobce domáhal opravy protokolu o posouzení zdravotního stavu podle § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, k posouzení této otázky je příslušný správní soud. Ve vztahu k žalované 2) se žaloba týkala nároku na náhradu za ztrátu na výdělku při uznání invalidity podle § 371 zákoníku práce z roku 2006, proto je k projednání naopak věcně příslušný soud v občanském soudním řízení.
Návrhem doručeným dne 2. 2. 2010 se Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst.
Nahrávám...
Nahrávám...