dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2425/2011 Sb. NSS, Kompetenční spory: telekomunikace; zaplacení ceny za služby obsahu

č. 2425/2011 Sb. NSS
Kompetenční spory: telekomunikace; zaplacení ceny za služby obsahu
Telekomunikace: služby obsahu
k § 2 písm. n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
k příloze 1 bodu 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášek č. 231/2008 Sb. a č. 267/2009 Sb.
Umožní-li poskytovatel služby elektronických komunikací uživateli objednat a konzumovat službu s vyjádřenou cenou (příloha 1 bod 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací), jejíž obsah je uživateli sdělen prostřednictvím sítě a služeb elektronických komunikací, jde o výjimku předvídanou § 2 písm. n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; spor o zaplacení ceny za takovou službu (službu obsahu) přísluší rozhodnout soudu.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 20. 4. 2011, čj. Konf 4/2011-12)
Prejudikatura: č. 1994/2010 Sb. NSS.
Věc: Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karlových Varech, za účasti žalobkyně akciové společnosti Telefónica O2 a žalované Jolany M., ve věci platby za služby obsahu.

Žalovaná založila smluvní vztah o poskytování služeb elektronických komunikací se žalobkyní na základě Předávacího protokolu na zřízení hlavní telefonní stanice ze dne 18. 3. 2008 a stala se účastnicí telefonní stanice číslo (...). Žalobkyně vystavila žalované faktury ze dne 20. 4. 2008 (za období 18. 3. 2008 - 16. 4. 2008) a ze dne 20. 5. 2008 na celkovou částku 27 750 Kč. Vzhledem k tomu, že žalovaná dobrovolně částku neuhradila, podala žalobkyně dne 9. 8. 2010 žalobu k Okresnímu soudu v Karlových Varech, v níž se domáhala, aby soud uložil žalované povinnost zaplatit částku 7 084 Kč s příslušenstvím včetně nákladů řízení.
Žalobkyně uvedla, že požadovaná částka 7 084 Kč odpovídá poskytnutým službám třetích stran nebo též službám obsahu, jež nejsou službami elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Tyto služby umožňuje objednat a využít žalobkyně svým účastníkům na základě svých Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevných sítí vydaných v souladu s § 273 odst. 1 obchodního zákoníku; služby samotné však nabízejí svým jménem společnosti, kterým jsou navrhovatelem přidělena příslušná telefonní čísla (zejména 901, 902, 906, 909) zpoplatněná zvláštní sazbou zřetelnou i z čísla samotného. Žalovaná tyto služby využila, u poskytovatelů je nereklamovala; cena za dané vyúčtované období je uvedena v samostatné části pravidelného vyúčtování za služby oddělené od služeb elektronických komunikací; dle čl. 11.3 Všeobecných obchodních podmínek žalovaná souhlasila s oprávněním žalobkyně k výběru ceny za tyto služby. Poskytovatelé služeb třetích stran (Telekom Austria Czech Republic, a. s., MEDIA SUPPORT, s. r. o., a GTS NOVERA, a. s.) dali souhlas a oprávnění žalobkyni, aby platby od účastníků vybírala.
Nahrávám...
Nahrávám...