dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2592/2012 Sb. NSS, Daňové řízení: exekuce prodejem nemovitostí; věci vyloučené z exekuce

č. 2592/2012 Sb. NSS
Daňové řízení: exekuce prodejem nemovitostí; věci vyloučené z exekuce
k § 268 odst. 1 písm. d) a § 322 odst. 3 občanského soudního řádu
k § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.*)
I. Při daňové exekuci prodejem nemovitostí nejsou z exekuce vyloučeny ve smyslu § 322 odst. 3 o. s. ř., ve spojení s § 73 odst. 7 větou první zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zemědělské pozemky, i když předmětem podnikatelské činnosti povinného je zemědělská výroba, protože tato není podle své povahy vázána na určité místo nebo na vlastnictví konkrétní nemovitosti, takže nelze dovodit, že je nezbytně potřebuje ke svému podnikání.
II. Není sice
Nahrávám...
Nahrávám...