dnes je 1.10.2020

Input:

262/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře, platné do 14.10.2004

č. 262/2003 Sb.
[zrušeno č. 529/2004 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 1. srpna 2003,
kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 29 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.:
§ 1
Částka odpovídající čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného v pravidelné autobusové dopravě na tarifní vzdálenost vyplývající z platných jízdních řádů je stanovena v příloze této vyhlášky.
§ 2
Zrušuje se vyhláška č. 367/2002 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.
Příloha k vyhlášce č. 262/2003 Sb.
Částka odpovídající čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného v pravidelné autobusové dopravě na tarifní vzdálenost vyplývající z platných jízdních řádů
 
Tarifní pásmo
(km)
Čtyřicetinásobek průměrného jednosměrného jízdného (Kč)
Tarifní pásmo
(km)
Čtyřicetinásobek průměrného jednosměrného jízdného (Kč)
1
-
2
173
 
151
-
160
5 084
 
3
-
4
262
 
161
-
170
5 386
 
5
-
7
364
 
171
-
180
5713
 
8
-
10
480
 
181
-
190
6 017
 
11
-
13
606
 
191
-
200
6 363
 
14
-
17
722
 
201
-
210
6 602
 
18
-
20
849
 
211
-
220
6 989
 
21
-
25
997
 
221
-
230
7 324
 
26
-
30
1 161
 
231
-
240
7 642
 
31
-
35
1 317
 
241
-
250
8 042
 
36
-
40
1 482
 
251
-
260
8 393
 
41
-
45
1 644
 
261
-
270
8 710
 
46
-
50
1 794
 
271
-
280
8 936
 
51
-
55
1 975
 
281
-
290
9 248
 
56
-
60
2 144
 
291
-
300
9 595
 
61
-
70
2 377
 
301
-
320
10 108
 
71
-
80
2 630
 
321
-
340
10 825
 
81
-
90
2 888
 
341
-
360
11 599
 
91
-
100
3 216
 
361
-
380
12 867
 
101
-
110
3 528
 
381
-
400
13 468
 
111
-
120
3 900
 
401
-
420
13 932
 
121
-
130
4 220
 
421
-
440
14 079
 
131
-
140
4 504
 
za každých dalších 20 km
657
 
141
-
150
4 807
 
 
-