dnes je 5.12.2023

Input:

č. 2645/2012 Sb. NSS; Správní řízení: skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti; Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu

č. 2645/2012 Sb. NSS
Správní řízení: skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti
Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu
k § 50 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 87k odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Za skutečnosti známé správnímu orgánu z jeho vlastní úřední činnosti, které mohou být podkladem
Nahrávám...
Nahrávám...