dnes je 21.9.2023

Input:

č. 2664/2012 Sb. NSS; Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí

č. 2664/2012 Sb. NSS
Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí
k čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
k § 36 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Pokud je účastníku správního řízení uděleno správním orgánem poučení o tom, že procesní práva, která mu pro dané správní řízení náleží, může uplatnit po celou dobu trvání tohoto řízení, aniž by mu před ukončením dotyčného řízení bylo dáno na vědomí, k jakému datu správní orgán hodlá vydat rozhodnutí ve věci, zakládá
Nahrávám...
Nahrávám...