dnes je 4.2.2023

Input:

č. 3011/2014 Sb. NSS; Kompetenční spory: uhrazení ceny za dobití SIM karty na základě tarifního vyúčtování

č. 3011/2014 Sb. NSS
Kompetenční spory: uhrazení ceny za dobití SIM karty na základě tarifního vyúčtování
k § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb.
Spor o uhrazení ceny za dobití SIM karty na základě tarifního vyúčtování představuje spor o plnění povinností uložených na základě zákona o elektronických komunikacích, k jehož projednání a rozhodnutí je dána pravomoc Českého telekomunikačního úřadu (§ 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 27. 6. 2013, čj. Konf 17/2013-14)
Prejudikatura: č. 485/2005 Sb. NSS, č. 1994/2010 Sb. NSS, č. 2300/2011 Sb. NSS, č. 2425/2011 Sb. NSS a č. 2447/2011 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ze dne ze dne 4. 6. 2009, T-Mobile Netherlands BV a další (C-8/08, Sb. rozh., s. I-04529).
Věc: Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 1, za účasti žalobkyně akciové společnosti T-Mobile Czech Republic a žalované Michaely R, o uhrazení ceny za dobití SIM karty na základě tarifního vyúčtování.

Podle žalobního tvrzení uzavřela žalovaná na základě objednávky služeb se žalobkyní smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací, na jejímž základě žalobkyně poskytovala žalované služby elektronických komunikací. Doba trvání účastnické smlouvy začala běžet dnem aktivace zvolené služby, tj. 20. 12. 2007.
Žalobkyně umožnila žalované dobíjení Twist SIM karty z vyúčtování služeb. Tato služba umožňuje dobíjení jakékoliv Twist SIM karty z tarifního vyúčtování služeb, přičemž dobíjená částka se účtuje do vyúčtování služeb. Zákazník může dobít kredit jednorázově nebo si nastavit trvalé dobíjení. Žalovaná využila této služby a následně jí bylo vystaveno vyúčtování služeb ze dne 18.6. 2008 (za zúčtovací období 13. 5. 2008 - 12. 6. 2008) a ze dne 18. 8. 2008 (za zúčtovací období 13. 7. 2008 - 12. 8. 2008), na celkovou částku 14 757,50 Kč, přičemž celková cena za služby Dobití Twist činila 4 000,04 Kč.
Vzhledem k tomu, že žalovaná dobrovolně částku neuhradila, podala žalobkyně dne 19. 9. 2012 žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v níž se domáhala, aby soud uložil žalované povinnost zaplatit částku 4 000,04 Kč s příslušenstvím včetně náhrady nákladů řízení. Žalobkyně ve svém návrhu uvedla, že se domáhá zaplacení ceny za služby, které jsou službami elektronických komunikací a k jejichž rozhodování by měl být příslušný Český telekomunikační úřad. Ten však byl toho názoru, že uvedené služby nelze posuzovat podle § 1 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, a proto odmítl rozhodovat v otázce týkající se částky připadající na služby označené jako Dobití Twist. Žalobkyně nicméně s argumentací Českého telekomunikačního úřadu nesouhlasila a uvedla, že prostřednictvím služby Twist mohou zákazníci využívat služby poskytované žalobkyní, především služby elektronických komunikací, na principu předplacené služby, tj. využitím služeb do výše kreditu. Kredit pak
Nahrávám...
Nahrávám...