dnes je 18.4.2024

Input:

č. 3329/2016 Sb. NSS; Ochrana spotřebitele: zaměnitelnost označení výrobku nebo zboží s ochrannou známkou; způsobilost ohrozit spotřebitele; nekalé obchodní praktiky

č. 3329/2016 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: zaměnitelnost označení výrobku nebo zboží s ochrannou známkou; způsobilost ohrozit spotřebitele; nekalé obchodní praktiky
k § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 31. 12. 2012
Z účelu právní úpravy ochrany spotřebitele vyplývá, že při hodnocení nekalosti obchodních praktik [§ 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele] je třeba vždy posoudit, zda byl zaměnitelností označení výrobku nebo zboží s ochrannou známkou skutečně ohrožen spotřebitel. Hlavním východiskem nemůže být případné poškození vlastníka ochranné známky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17.6. 2015, čj. 1 As 210/2014-39)
Prejudikatura: č. 23/2003 Sb. NSS, č. 1083/2007 Sb. NSS, č. 1771/2009 Sb. NSS, č. 2312/2011 Sb. NSS, č. 2319/2011 Sb. NSS a č. 3014/2014 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 10. 4. 1984, Von Colson a Kamann (C-14/83, Recueil, s. 1891), ze dne 13.11. 1990, Marleasing (C-106/89, Recueil, s. I-4135), ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95, Recueil, s. I-6191), a ze dne 10. 4. 2008, Adidas AG a Adidas Benelux BV proti Marca Mode CV a další (C-102/07, Recueil, s. I-2439).
Věc: Vlasta M. proti České obchodní inspekci, ústřednímu inspektorátu, o uložení pokuty a propadnutí výrobků, o kasační stížnosti žalované.

Česká obchodní inspekce - inspektorát Plzeňského a Karlovarského kraje (správní orgán I. stupně) uložila žalobkyni rozhodnutím ze dne 17. 9. 2012 pokutu ve výši 20 000 Kč, propadnutí 43 kusů textilních výrobků pro porušení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele a naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 24 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Toho se žalobkyně podle správního orgánu I. stupně dopustila tím, že ve svém obchodě nabízela padělky zboží porušující práva majitele ochranné známky - společnosti Burberry Limited (dále jen „Burberry“). Zaměnitelnost výrobků spočívala v užití charakteristického kostkového vzoru společnosti Burberry, protože užitá kombinace barev, jejich odstínů a provedení byla i z pohledu průměrného spotřebitele blízká až shodná s obrazovou ochrannou známkou č. 377580, zapsanou jako ochranná známka Společenství u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu.
Proti rozhodnutí I. stupně podala žalobkyně odvolání, které žalovaná rozhodnutím ze dne 4. 2. 2013 zamítla.
Proti rozhodnutí žalované podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Plzni. Žalovaná podle ní porušila elementární zákony právní logiky, protože neustále zaměňuje základní pojmy značka a výrobek. Díky tomu dochází ke zcela nesprávným závěrům. Správní orgán I. stupně neprovedl srovnání výrobku společnosti Vamp, který žalobkyně prodávala, s výrobkem Burberry. Bez takového porovnání nemohl dospět k závěru, že výrobek společnosti Vamp klame spotřebitele, a je proto napodobeninou či padělkem. Takové srovnání ani nebylo možné provést, protože společnost Burberry nevyrábí předmětné výrobky (noční košile, pyžama, župany apod.). Správní orgány pro posouzení klamavosti výrobku nesprávně použily
Nahrávám...
Nahrávám...