Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuálně z oblasti správy nemovitostí

17.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.15
Aktuálně z oblasti správy nemovitostí

ERÚ, MMR, ÚOOÚ

ERÚ vyzval spotřebitele k obraně proti účelovým zvýšeným zálohovým platbám za energie. Do dotací z programu Podpora bydlení se pro rok 2019 vrací podpora technické infrastruktury. Povinnosti vyplývající z GDPR pro provoz kamerového systému.

Zálohové platby, které spotřebitelé platí za energie každý měsíc, musí odrážet reálnou spotřebu

Pokud pro to neexistují objektivní důvody, dodavatel by neměl samovolně navyšovat zálohy. Spotřebitel by se v takových případech měl dodavateli hned ozvat a návrh nových záloh rozporovat. V případě, že se nedohodnou, může lidem pomoci ERÚ, ať už v rámci vyjednávání nebo mimosoudního řešení sporů.

Energetický zákon jasně a jednoduše říká, že pokud dodavatel elektřiny, plynu nebo tepla uplatňuje zálohové platby, mohou být stanoveny nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby pro další období. Takovým důvodným předpokladem může být například nárůst spotřeby v daném odběrném místě, díky kterému stoupne odhadovaná spotřeba i pro další období. Stejně tak do záloh může promluvit zvýšení cen, jestliže k němu dodavatel přistoupil.

Žádosti o dotace na podporu bydlení podávejte lze podávat od 5. listopadu

V příštím roce bude možné získat dotaci na výstavbu pečovatelských bytů, komunitních domů seniorů, výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů. Žádosti budeme přijímat také na zasíťování pozemků obcí z podprogramu Technická infrastruktura, který v posledních letech nebyl vyhlašován. Jedná se o dotace na místní komunikace, vodovod a kanalizaci.

Předpokládaná alokace na Technickou infrastrukturu je 50 mil. Kč. Dále tedy bude možné podávat žádosti na pečovatelské byty, které jsou určeny pro osoby v starší 65 let nebo osoby fyzicky závislé na jiné osobě. Zde má ministerstvo připraveno na projekty 200 mil. Kč. Výzva bude otevřena podobně jako v minulých letech i na komunitní domy seniorů s rozpočtem 150 mil. Kč. Cílem je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 let a více. Na odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a na samotnou výstavbu osobních výtahů v domech má ministerstvo v rámci podprogramu Bytové domy bez