Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Balanční test v GDPR

9.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.132
Balanční test v GDPR

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Správci mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě zákonných důvodů, vyjmenovaných v čl. 6 GDPR. Pokud správci mají zpracovávat citlivé údaje, musí využít zákonných důvodů vyjmenovaných v čl. 9 GDPR. Nejvíce flexibilní zákonný důvod pro zpracování osobních údajů je tzv. „oprávněný zájem” blíže uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zákonný důvod „oprávněného zájmu” mohou správci použít pro zpracování dle GDPR tehdy, pokud zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Uvedený zákonný důvod však nemohou využít při zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.

Uvedený zákonný důvod „oprávněného zájmu” tedy využijí správci dle svého rozhodnutí. Správci proto před tím, než využijí uvedený důvod pro zpracování, musí provést své vnitřní posouzení toho, zda oprávněný zájem jako zákonný důvod pro zpracování osobních údajů mohou použít. Jde o tzv. test proporcionality. Povinnost provést posouzení oprávněného zájmu uvádí Recitál č. 47 GDPR. Recitál mimo jiné uvádí, že existenci oprávněného zájmu je v každém případě třeba pečlivě posoudit, včetně toho, zda subjekt údajů může v okamžiku a v kontextu shromažďování osobních údajů