dnes je 5.12.2023

Input:

Compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace

2.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace

JUDr. Pavel Koukal

Pro obchodní společnosti jakožto zaměstnavatele je v jejich podnikatelské každodenní praxi významná i compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace (Labour & Gender Compliance). Jde přitom o oblast interně velmi citlivou, která souvisí s fungováním vzájemných vztahů a důvěry na pracovišti a jež pak logicky má zcela zásadní dopady i na celkovou podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky společnosti.

Platí přitom, že se zdaleka nejedná pouze o interní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnanci navzájem, ale že je zde velmi častá i vnější ingerence, a to buď ze strany orgánů inspekce práce či úřadu práce, které vykonávají vůči zaměstnavateli kontrolní a inspekční činnost, anebo obecných soudů, které rozhodují spory o platnost ukončení pracovního poměru anebo spory týkající se žalob na diskriminační chování.

Právní úpravu povinností a dalších požadavků kladených na pracovněprávní vztahy, rovné příležitosti a zákaz diskriminace obsahují zejména následující právní předpisy:

  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

  • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

  • zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

  • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,

  • zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

Z výše uvedeného výčtu dotčených právních předpisů, který navíc není úplný, je přitom zřejmý široký záběr compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, který zahrnuje tyto dílčí okruhy:

  • pracovněprávní vztahy, jejich vznik, změna a zánik, a s nimi spojené další otázky (zákoník práce),

  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

  • agenturní zaměstnávání, informační povinnosti vůči úřadu práce, nelegální zaměstnávání apod. (zákon o

Nahrávám...
Nahrávám...