dnes je 26.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13

Mgr. Pavla Krejčí

[Ochrana legitimního očekávání]

Komentované ustanovení zakotvuje dvě práva:

  1. ochranu legitimního očekávání a dále
  2. právo na přesvědčivé vysvětlení odchylky.

Legitimní očekávání je institut, který je postaven fakticky na rozhodovací praxi soudů – judikátech. Každý, kdo se domáhá právní ochrany, má právo očekávat, že jeho případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ:

  1. o kterém již bylo rozhodnuto a který se
  2. shoduje s jeho právním případem v podstatných znacích.

Je třeba vycházet z toho, že každý případ je fakticky unikátní. Shoda tak nebude nikdy úplná. Pro shodné posouzení je však rozhodné, že se případy shodují v podstatných znacích. Pokud se tedy budou dva případy shodovat v podstatných znacích, mají účastníci právo na to, aby o jejich případu bylo rozhodnuto stejně. Pokud by stejně o případu rozhodnuto nebylo, pak komentované ustanovení zakládá právo na přesvědčivé vysvětlení odchylky, pro kterou nebylo rozhodnuto stejně. Pokud se míní právní případ, o kterém bylo rozhodnuto stejně, pak se tím

Nahrávám...
Nahrávám...