dnes je 26.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 90

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.2.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 90

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

Ustanovení obdobné textace jako § 90 NOZ bylo obsaženo v § 12 odst. 3 ObčZ. Dle uvedeného ustanovení platilo: "Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.“ Ochrana "oprávněného zájmu fyzické osoby“ však byla nepochybně aplikovatelná v šíři, kterou zavádí § 90 NOZ.

Ochrana soukromého zájmu

I za situace, kdy existuje zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu, je primárně třeba chránit oprávněné zájmy takto dotčené fyzické osoby. Uvedený zákonný důvod

Nahrávám...
Nahrávám...