Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Likvidace bytového družstva např. po provedené privatizaci

20.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8
Likvidace bytového družstva např. po provedené privatizaci

Mgr. Pavla Krejčí

Poté, co jsou všechny bytové a nebytové jednotky převedeny do vlastnictví členů družstva, nastává problém, co s bytovým družstvem. Bytové družstvo totiž ze zákona nezaniká, ani se netransformuje na společenství vlastníků. Jeho další existence většinou po převodu všech jednotek do vlastnictví členů družstva ztrácí smysl a stává se pro členy již pouze zátěží. Je samozřejmě možné takové bytové družstvo prodat, to se však ne vždy podaří.

Dobrovolná likvidace

Naprosto nejlepší možností je proto družstvo dobrovolně zlikvidovat a vymazat z obchodního rejstříku. Výmazem z obchodního rejstříku pak dojde k zániku družstva (§ 185 NOZ). Takový proces nazýváme dobrovolnou likvidací.

Právní úprava

Proces likvidace je především upraven v §187 až v § 209 NOZ. V případě družstva se pak na likvidaci vztahují speciální ustanovení týkající se likvidace družstev upravená v zákoně o obchodních korporacích (např. § 650, § 651, § 656 písm. q), r) a s), § 659 odst. 2 písm. b) a § 756 ZOK). Právní úpravu je však možné najít i v § 59 a násl ZOK, která na smlouvu o výkonu funkce likvidátora atd.

Nucená