dnes je 5.12.2023

Input:

Manuál k aplikaci GDPR pro společenství vlastníků - 2. část

4.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.74
Manuál k aplikaci GDPR pro společenství vlastníků – 2. část

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Průběžné povinnosti společenství vlastníků dle GDPR

Společenství vlastníků by mělo zpracovávat osobní údaje v souladu se základními zásadami zpracování, a to:

 • "zákonnost, korektnost a transparentnost",

 • "účelové omezení" – tedy zpracování osobních údajů jen pro konkrétní, legitimní účely a způsobem slučitelným s těmito účely,

 • "minimalizace údajů" – tedy zpracování by mělo být omezeno na nezbytný rozsah a mělo by být přiměřené a relevantní a jen k účelům, pro které jsou osobní údaje zpracovávány,

 • "přesnost" – tedy zpracování pouze aktuálních osobních údajů, které jsou bezchybné,

 • "omezení uložení" – tedy zpracování ne delší, než je nezbytné pro plnění příslušného účelu,

 • "integrita a důvěrnost" – tedy zajištění náležitého zabezpečení osobních údajů.

Princip odpovědnosti

Společenství vlastníků by mělo být schopno dodržení souladu s výše uvedenými zásadami dokázat (princip odpovědnosti), a to učiní především řádným dodržování pravidel ochrany osobních údajů a vedením o tom náležité dokumentace.

Statutární orgán společenství by měl pravidelně kontrolovat zejména:

 • trvání zákonných důvodů zpracování osobních údajů a nezbytnosti jejich zpracování,

 • zda disponuje souhlasy ke zpracování osobních údajů, ke kterému jsou tyto souhlasy vyžadovány (tj. když se neuplatní jiný zákonný důvod zpracování),

 • možnost subjektů údajů uplatňovat svá práva v souladu s GDPR,

 • činnost zpracovatelů osobních údajů (zejména správcovských firem) a smlouvy s těmito zpracovateli,

 • aktuálnost zabezpečení osobních údajů, a to zejména s ohledem na nové technologie, či hrozby s nimi související.

Statutární orgán společenství by měl dále pravidelně zajišťovat:

 • aktualizaci

Nahrávám...
Nahrávám...