dnes je 23.3.2023

Input:

MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN, Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 24. 5. 2021

19.5.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 11. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN, a to tak, že

1. v čl. I se za slova „účastnícím se“ vkládají slova „teoretického vyučování, teoretické přípravy,“ a za slova „žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy“ se vkládají slova „nebo uchazečem“,

2. čl. III zní:

„III.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně

Nahrávám...
Nahrávám...