dnes je 4.2.2023

Input:

MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN, Změna mimořádného opatření ze dne 26. února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 20. 3. 2021 do odvolání

19.3.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 20. března 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 26. února 2021, č. j. 15757/2020-45/MIN/KAN, a to takto:

  1. Na konec bodu I/1 se doplňuje věta, která zní:
    „Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.“
  1. V bodu I/3 písmenu x) text první odrážky zní:
    „v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za
Nahrávám...
Nahrávám...