dnes je 17.8.2022

Input:

MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN, Změna mimořádného opatření - testování - vysoké školy s účinností od 4. 5. 2021 do odvolání

3.5.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 4. května 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, a to tak, že

1. čl. XV zní:

„XV.

Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), vysoká škola umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru

Nahrávám...
Nahrávám...