dnes je 27.11.2022

Input:

MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN, Změna mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 23. 11. 2021

22.11.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 23. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, a to tak, že

  1. v čl. I bodu 1 se slova „nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb“ zrušují,
  2. v čl. VI bodu 1 se slova „v případě, že šlo o test
Nahrávám...
Nahrávám...