dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 129/2008 SbNU, sv.50, K výkladu právních úkonůK posuzování platnosti kupní a darovací smlouvy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 50, nález č. 129

I. ÚS 436/05

K výkladu právních úkonů
K posuzování platnosti kupní a darovací smlouvy

Při výkladu právních úkonů je nepsaným pravidlem právním též předpoklad, podle něhož žádný normotvůrce nezamýšlí dát jím tvořenému aktu absurdní nebo nerozumné důsledky (srov. nález sp. zn. I.ÚS 331/98 ze dne 12. 6. 2000 (N 86/18 SbNU 233). Soud by se měl proto při výkladu smlouvy vyhnout zejména takovému výkladu, který je pochybný, zejména s ohledem na absurdní či problematické důsledky, k nimž vede.

V daném případě ovšem obecné soudy zvolily takový výklad, který vytrhl z kontextu celé smlouvy ze dne 17. 7. 1992 pouze článek IV., který považovaly za neplatný s tím, že zbytek smlouvy zůstal platným. Výsledek je poněkud absurdní v tom, že tu část smlouvy, která byla ve prospěch stěžovatele (čl. IV.), považovaly za neplatnou, zatímco tu její část, kterou se stěžovatel v podstatě zbavoval svého majetku, považovaly za platnou.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Vojena Güttlera - ze dne 10. července 2008 sp. zn. I. ÚS 436/05 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. J. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2005 č. j. 19 Co 258/2005-51 a rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 13. 1. 2005 č. j. 8 C 168/2004-17, jimiž byla stěžovateli uložena povinnost vyklidit nemovitost do 15 dnů od zajištění náhradního ubytování.

Výrok

I. Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2005 č. j. 19 Co 258/2005-51 a rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 13. 1. 2005 č. j. 8 C 168/2004-17 došlo k porušení základních práv stěžovatele zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv asvobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2005 č.j. 19 Co 258/2005-51 a Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 13.1. 2005 č. j. 8 C 168/2004-17 se proto zrušují.

Odůvodnění

I.

Vylíčení skutkového a právního stavu

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 28. 7. 2005, doplněnou advokátem dne 12. 9. 2005, navrhl stěžovatel zrušení shora uvedených rozhodnutí pro jejich rozpor s čl. 2 odst. 2 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 4, 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky.

Z ústavní stížnosti a z připojených soudních rozhodnutí bylo zjištěno, že stěžovatel a jeho manželka dne 17. 7. 1992 uzavřeli u Státního notářství v Ústí nad Orlicí kupní a darovací smlouvu, kterou darovali své dceři M. G. a jejímu manželovi P. G. ideální polovinu ve smlouvě specifikovaných nemovitostí - domu ve Vysokém Mýtě, a druhou polovinu jim prodal stěžovatel. Nabyvatelé se v čl. IV. uvedené smlouvy zavázali stěžovateli a jeho manželce jako darujícím zajistit doživotní bezplatné právo užívání „celého objektu“ v rozsahu, v jakém jej dosud užívali. Nabyvatelé se zavázali, že „zajistí výkon a trvání vyhrazeného práva jako doživotní i při změně ve vlastnictví uvedených nemovitostí“. Dne 13. 7. 2000 shora uvedení

Nahrávám...
Nahrávám...