dnes je 5.12.2023

Input:

Slovo úvodem

1.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.0
Slovo úvodem

JUDr. Pavel Koukal

Tato svým rozsahem sice omezená, ale přesto informačně kompaktní on-line kniha je určena všem zájemcům o velmi dynamicky se rozvíjející oblast korporátní compliance (Corporate Compliance), která se v posledních letech čím dále více prosazuje i v českém podnikatelském prostředí. Důvodů, proč tomu tak je a proč je kladen právě takový důraz na zajišťování souladu chování obchodních společností s regulatorními a dalšími právními požadavky je celá řada, ale jeden z nich se jeví jako klíčový. Tímto důvodem je skutečnost, že obstát v konkurenční soutěži dnes již nevyžaduje pouze zvyšování hospodářské efektivity podniku nebo prosazování výrobně technických či obchodních inovací, ale současně i získávání dalších "konkurenčních výhod", jako je dlouhodobá integrita a bezúhonnost anebo širší společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility).

V tomto směru má korporátní (podniková) compliance svou nezastupitelnou úlohu, neboť její funkci nelze omezovat výhradně a pouze na čistě funkci ochrannou ve smyslu zajišťování souladu s požadavky právních předpisů a interních směrnic, když její korporátní úloha je daleko širší a aktivně zasahuje do většiny oblastí a činností v zásadě každé obchodní společnosti. Možná ale současně i právě proto je podniková compliance

Nahrávám...
Nahrávám...