dnes je 17.8.2022

Input:

Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

1.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.149
Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková,

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto potvrzuji a uděluji Společenství vlastníků ………………….., IČO: ………………….., se sídlem ………………….. (dále jen „Společenství“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajišťování správy domu a pozemku za níže uvedených podmínek.

Beru na vědomí, že Společenství o mně bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat tyto údaje:

  • rodné číslo;

  • …………………..1,

(dále jen „Osobní údaje“).

Účely zpracování zahrnují zejména činnosti spočívající ve …………………...2

Tento souhlas je účinný od 25. 5. 2018 a zůstává v platnosti do 25. 5. 20213 nebo do doby, dokud jej neodvolám.

Beru na vědomí, že mám právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit buď písemně, nebo osobně na adrese sídla Společenství;

  • požadovat po Společenství informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;

  • požadovat po Společenství vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

  • vyžádat si u Společenství přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

  • požadovat po Společenství výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování;

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Společenství nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osobou za Společenství je pro výše uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...