dnes je 29.2.2024

Input:

Vzor - Vyjádření oznamovatele

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.9
Vzor – Vyjádření oznamovatele

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Vyjádření oznamovatele k záznamu o ústně podaném oznámení / přepisu zvukové nahrávky o ústně podaném oznámení*
dle ust. § 19 ZOCH

Dne ................ bylo ze strany pana / paní ................, nar. ................, učiněno ústní oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 ZOCH, o kterém:

  • byl pořízen záznam ze strany příslušné osoby, neboť oznamovatel neudělil souhlas s pořízením zvukové nahrávky,

  • byla se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka, jež byla následně přepsána ze strany příslušné osoby.*

Oznamovatel se vyjadřuje k záznamu o ústně podaném oznámení / přepisu zvukové nahrávky

Nahrávám...
Nahrávám...