dnes je 29.2.2024

Input:

Vzor - Záznam o ústně podaném oznámení

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.6
Vzor – Záznam o ústně podaném oznámení

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Záznam o ústně podaném oznámení
dle ust. § 19 ZOCH

Příslušná osoba: .................................

Dne ............... bylo ze strany pana / paní ..............., nar. ..............., učiněno ústní oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 ZOCH.

Podstatou ústního oznámení byla skutečnost, že:

........................................................................................................................................

Nahrávám...
Nahrávám...