dnes je 24.7.2024

Input:

č. 193/2004 Sb. NSS, Právo na informace: odepření poskytnutí osobních údajů

č. 193/2004 Sb. NSS
Právo na informace: odepření poskytnutí osobních údajů
k § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb. (v textu též „zákon č. 106/1999 Sb.“)
Za porušení práva na svobodný přístup k informacím nelze považovat odepření poskytnout údaje, které byly dnem 1. 6. 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, explicitně vyňaty z režimu posledně uvedeného zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2003, čj. 5 A 135/2001-39)
Věc: Bohuslav V. v Č. proti Ministerstvu spravedlnosti o poskytnutí informací.

Ministerstvo spravedlnosti dne 17. 8. 2000 částečně vyhovělo žádosti žalobce podle zákona 106/1999 Sb., v níž žalobce požadoval jednak sdělení důvodů, pro něž ministr spravedlnosti navrhl do funkce nejvyšší státní zástupkyně Mgr. Marii B., a jednak předložení seznamu vedoucích pracovníků Ministerstva spravedlnosti s údaji o jejich působištích v době vymezené zákonem č. 480/1991 Sb., o době nesvobody. Ministerstvo spravedlnosti žalobci sdělilo důvody, pro které byla Mgr. Marie B. navržena do funkce nejvyšší státní zástupkyně; v části týkající se požadovaného seznamu vedoucích pracovníků ministerstva s poukazem na § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádosti nevyhovělo.
Rozhodnutí správního orgánu napadl žalobce rozkladem, v němž pouze nesouhlasil s obsahem informace o Mgr. Marii B., neboť ta se měla v době nesvobody podílet na jeho politickém teroru; proti omezenému rozsahu
Nahrávám...
Nahrávám...