dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2077/2010 Sb. NSS, Hospodářská soutěž: místní šetření v obchodních prostorách soutěžitelů

č. 2077/2010 Sb. NSS
Hospodářská soutěž: místní šetření v obchodních prostorách soutěžitelů
k § 21 odst. 4 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)*)
k § 36 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (č. 209/1992 Sb.)
I. K uskutečnění neohlášeného místního šetření v obchodních prostorách soutěžitelů podle § 21 odst. 4 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, není třeba předchozího souhlasu soudu.
II. V rámci neohlášeného místního šetření v obchodních prostorách soutěžitelů podle § 21 odst. 4 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se prolíná „vyžadování podkladů“ s „prověřováním podkladů“; mezi těmito instituty není třeba hledat přesnou hranici, a není tedy třeba nejprve vyzývat k předložení podkladů a teprve po uplynutí příslušné lhůty přistoupit k jejich prověřování, neboť takové pojetí by popřelo jeden ze základních znaků neohlášeného místního šetření, jímž je uplatnění „momentu překvapení“ vůči vyšetřovanému soutěžiteli.
III. Argumentuje-li vyšetřovaný soutěžitel v rámci neohlášeného místního šetření v jeho obchodních prostorách podle § 21 odst. 4 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, tím, že část podkladů, k jejichž předložení byl vyzván, má soukromou či jinak důvěrnou povahu, pak musí úředníkům provádějícím šetření umožnit, aby toto tvrzení ověřili a povahu podkladů sami alespoň prima facie posoudili.
IV. Součástí „podkladů rozhodnutí“, k nimž musí být účastníku správního řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004 dána možnost vyjádřit se, není koncept správního rozhodnutí, jež má být správním orgánem teprve vydáváno; správní orgán nemá povinnost seznamovat účastníka správního řízení se závěry, k nimž na základě hodnocení podkladů, s nimiž účastníka řízení seznamuje, ve svém rozhodnutí teprve dospěje.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2007, čj. 62 Ca 1/2007-153)**)
Prejudikatura: rozsudky ESLP ze dne 30. 3. 1989, Chappell proti Spojenému království (stížnost č. 10461/83, Series A, č. 152), ze dne 16. 12. 1992, Niemietz proti Německu (stížnost č. 13710/88, Series A, č. 251-B),***) ze dne 16. 4. 2002, Société Colas Est a jiní protiFrancii (stížnost č. 37971/97, ECHR 2002-III); rozsudky Soudního dvora ES ze dne 18. 5 1982, AM & S Europe Limited v. Komise (155/79, Recueil, s. 1575) a ze dne 21. 9. 1989, Hoechst AG v. Komise (spojené věci 46/89 a 227/88, Recueil, s. 2859).
Věc: Akciová společnost DELTA PEKÁRNY proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o uložení pokuty.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako správní orgán I. stupně prováděl dne 19. 11. 2003 u žalobce místní šetření pro podezření z jednání ve vzájemné shodě při určování prodejních cen pekárenských výrobků. Během místního šetření požádali pracovníci provádějící šetření o možnost jednat s předsedou představenstva či jeho místopředsedou, případně s výkonným ředitelem společnosti (Jan J.), dále pak s obchodním ředitelem. K dispozici byl toliko výkonný ředitel společnosti, kterého pracovníci provádějící šetření požádali o
Nahrávám...
Nahrávám...