dnes je 1.4.2023

Input:

č. 2202/2011 Sb. NSS; Právo na informace: povinný subjekt

č. 2202/2011 Sb. NSS
Právo na informace: povinný subjekt
k § 14 odst. 3 písm. b), § 14 odst. 5 písm. c) a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Konkrétní obecní úřad (resp. městský úřad či magistrát statutárního města) je třeba považovat za jediný správní orgán, jemuž právní předpisy svěřují působnost v různých oblastech veřejné správy, a také za jediný povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento povinný subjekt tedy
Nahrávám...
Nahrávám...