dnes je 27.11.2022

Input:

č. 2223/2011 Sb. NSS; Řízení před soudem: kompetenční výluka; soudní přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy řízení

č. 2223/2011 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka; soudní přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy řízení
k § 65 soudního řádu správního
k § 100 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Rozhodnutí o obnově správního řízení ve věci správního trestání ukončeného rozhodnutím o uložení sankce, přičemž původní správní rozhodnutí již bylo
Nahrávám...
Nahrávám...