dnes je 17.4.2024

Input:

č. 2381/2011 Sb. NSS; Správní řízení: závazné stanovisko

č. 2381/2011 Sb. NSS
Správní řízení: závazné stanovisko
k § 67, § 68, § 149 a § 154 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 75 odst. 2 soudního řádu správního
Při vydávání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu z roku 2004, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, je třeba na základě § 154 správního řádu přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu z roku
Nahrávám...
Nahrávám...