dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2522/2012 Sb. NSS, Zaměstnanost: podpora při rekvalifikaci

č. 2522/2012 Sb. NSS
Zaměstnanost: podpora při rekvalifikaci
k § 40 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Neúčast uchazeče o zaměstnání na rekvalifikaci, ke které se váže úřadem práce přiznaná podpora při rekvalifikaci (§ 40 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), nelze nahradit účastí na jiné rekvalifikaci. Pokud se uchazeč o zaměstnání nezúčastní rekvalifikace, podpora mu nenáleží.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2011, čj. 4 Ads 74/2011-73)
Prejudikatura: č. 2288/2011 Sb. NSS.
Věc: Radmila P. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o podporu při rekvalifikaci, o kasační stížnosti žalobkyně.

Dne 20. 10. 2009 uzavřela žalobkyně s Úřadem práce hlavního města Prahy dohodu o rekvalifikaci, jejímž předmětem bylo zabezpečení rekvalifikace na pracovní činnost: Kvalifikační kurz pro osobní asistenty dětem a mladým lidem s postižením, pořádaný rekvalifikačním zařízením občanské sdružení Rytmus (dále jen „rekvalifikační zařízení“) v termínu od 30. 10. 2009 do 29. 11. 2009.
Stejného dne vydal úřad práce rozhodnutí, kterým přiznal žalobkyni podporu při rekvalifikaci ode dne 30.10.2009 ve výši 3 212 Kč měsíčně.
Datovou zprávou (e-mailem) ze dne 26. 10. 2009 oznámilo rekvalifikační zařízení úřadu práce, že z důvodu nízkého zájmu nemůže otevřít výše uvedený kurz; tuto zprávu zaslalo rovněž žalobkyni.
Dne 2. 11. 2009 podala žalobkyně odvolání proti rozhodnutí o přiznání podpory při rekvalifikaci. Uvedla, že zrušení kurzu je pro ni velmi nepříjemné, neboť od roku 1995 bojuje s úřadem práce o rekvalifikaci s ohledem na její zdravotní stav (zablokované obratle od dlouhodobého psaní na počítači v nevyhovujících podmínkách). Žalobkyně proto žádala o zpětné uznání Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách pořádaného Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) jako rekvalifikace, společně se zpětným přiznáním podpory při této rekvalifikaci. Odvolání podala s tím, aby jí tato podpora při rekvalifikaci byla vyplacena zpětně od 28. 5. 2009 do 26. 11. 2009 na základě toho, že se z důvodů na straně rekvalifikačního zařízení nemohla zúčastnit sjednané rekvalifikace. Namítala, že úřad práce s ní má projednat možnost dokončení rekvalifikace v jiném kurzu, jak vyplývá z informací na webových stránkách žalovaného.
Datovou zprávou (e-mailem) ze dne 4. 11. 2009 úřad práce žalobkyni oznámil, že Kurz pro osobní asistenty dětem a mladým lidem s postižením není realizován pro malý počet uchazečů; do tohoto kurzu bude žalobkyně zařazena, jakmile bude znám nový termín. Vzhledem k uvedenému se ruší dohoda o rekvalifikaci a rozhodnutí o přiznání podpory, odvolání žalobkyně se tím stává bezpředmětným. Úřad práce doplnil, že nelze akceptovat postup, kdy si uchazeč o zaměstnání vybere nějaký rekvalifikační kurz a poté žádá úřad práce o úhradu.
Žalobkyně následně dne 11. 11. 2009 rukou dopsala pod text odvolání, že i po zrušení rekvalifikace a rozhodnutí o přiznání podpory při rekvalifikaci trvá na vyřízení odvolání.
Žalovaný poté rozhodnutím ze dne 29. 3. 2010 zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí úřadu práce, kterým byla žalobkyni ode dne 30. 10. 2009 přiznána podpora při rekvalifikaci podle § 40
Nahrávám...
Nahrávám...