dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2609/2012 Sb. NSS, Správní řízení: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu; zkrácené přezkumné řízení

č. 2609/2012 Sb. NSS
Správní řízení: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu; zkrácené přezkumné řízení
k § 97 odst. 3 a § 98 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Skutečnost, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně je nepřezkoumatelné pro absenci jakýchkoliv úvah, neopravňuje nadřízený správní orgán, aby ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 v souvislosti s § 97 odst. 3
Nahrávám...
Nahrávám...