dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3309/2015 Sb. NSS; Právo na informace: informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné praxi členů rozkladové komise

č. 3309/2015 Sb. NSS
Právo na informace: informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné praxi členů rozkladové komise
k § 152 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Posouzení odbornosti coby předpokladu pro členství v rozkladové komisi je plně v kompetenci ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu, jehož vyhrazenou pravomocí je jmenování členů rozkladové komise podle § 152 odst. 3 správního řádu z roku 2004. Správní orgán tak nemá povinnost shromažďovat či případně i uchovávat informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a relevantní odborné praxi členů rozkladové komise.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2014, čj. 29 A 37/2013-71 *))
Prejudikatura: č. 2635/2012 Sb. NSS.
Věc: Spolek Oživení, o. s., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný obdržel dne 24.4. 2013 žádost žalobce o poskytnutí následujících informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím:
Profesní životopisy
a) všech dosavadních předsedů a místopředsedů žalovaného (r. 1996-2013), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni nástupu do funkce a relevantní odborná praxe předcházející nástupu do funkce předsedy či místopředsedy žalovaného;
b) dalších osob, které jsou či byly oprávněny samostatně rozhodovat jménem žalovaného ve správních řízeních v letech 2010-2013 (dnes pravděpodobně pracovní pozice v organizační struktuře žalovaného označená jako ředitel sekce), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni nástupu do funkce a relevantní odborná praxe předcházející nástupu do této funkce;
c) všech současných členů rozkladových komisí žalovaného (r. 2013), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení rozkladové komise, označení předsedy rozkladové komise, den zahájení činnosti člena rozkladové komise, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni zahájení činnosti člena rozkladové komise a relevantní odborná praxe předcházející vzniku funkce člena rozkladové komise.
O žalobcově žádosti rozhodl žalovaný dne 17. 5. 2013. Žádosti částečně vyhověl a poskytl informace o jméně, příjmení, roku narození, označení vykonávané funkce (včetně předsedy rozkladové komise) a časového období výkonu funkce u všech kategorií dotazovaných osob. Informace o nejvyšším dosaženém vzdělání ke dni nástupu do funkce a relevantní odborné praxi předcházející nástupu do funkce poskytl pouze u současného předsedy a současných místopředsedů žalovaného.
Ve zbytku žádost rozhodnutím odmítl. Výrokem I. tohoto rozhodnutí žalovaný odmítl žádost žalobce v části týkající se poskytnutí údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání ke dni zahájení činnosti člena rozkladové komise a relevantní odborné praxi předcházející vzniku funkce člena rozkladové komise podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť se jedná o nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 citovaného zákona. Žalovaný dospěl k závěru, že mu žádný zákon
Nahrávám...
Nahrávám...