dnes je 18.4.2024

Input:

č. 3456/2016 Sb. NSS; Daň z přidané hodnoty: dodání zboží

č. 3456/2016 Sb. NSS
Daň z přidané hodnoty: dodání zboží
k čl. 5 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně *)
k čl. 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
k § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 635/2004 Sb. a č. 302/2008 Sb.
k občanskému zákoníku (č. 89/2012 Sb.)
I. Pojem „dodání zboží“ (čl. 5 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS a čl. 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty) musí mít univerzální obsah platný ve všech členských státech, protože je jím fakticky vymezen předmět daně. Jednotná definice předmětu daně by byla ohrožena, jestliže by se obsah pojmu, který je jednou ze tří transakcí tvořících předmět daně, lišil v jednotlivých členských státech na základě různých podmínek pro převod právního vlastnictví daných soukromým právem (srov. rozsudek Soudního dvora EU ze dne 8. 2.1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV, C-320/88, bod 8).
II. Pojem „nakládat se zbožím jako vlastník“ dle § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není identický s právním pojetím vlastnictví ve smyslu občanského zákoníku z roku 2012. Z pohledu dané z přidané hodnoty k dodání zboží (převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník) dochází mimo jiné převzetím zboží. I v případě, kdy je z určitých důvodů odsunut přechod vlastnického práva, se jedná o dodání zboží, pokud kupující fakticky převezme zboží a může ho využívat, tedy s ním nakládat jako vlastník.
III. Krádež zboží činí z osoby, která se jí dopustila, pouhého držitele tohoto zboží a nemá za následek oprávnění jejího pachatele nakládat se zbožím za stejných podmínek jako jeho vlastník. Nemůže být považována za převod mezi poškozeným a pachatelem trestného činu, a proto nespadá pod pojem „dodání zboží“ (čl. 5 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS a čl. 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty), a není tedy zdanitelným plněním (srov. rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14.7.2005, British American Tobacco International, Newman Shipping & Agency Company, C-435/03).
IV. Pokud stěžovatel zcela dobrovolně uzavřel na prodej automobilů kupní smlouvy a předání vozidel stvrdil v předávacích protokolech, nelze poté, kdy mu kupní cena nebyla ze strany kupujícího zaplacena, a to z jakýchkoli důvodů, hovořit o krádeži a dovozovat ex post, že nedošlo k dodání zboží a že zdanitelné plnění nenastalo.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2016, čj. 5 Afs 24/2016-40)
Prejudikatura: rozsudky Soudního dvora ze dne 8. 2. 1990, Shipping and Forwarding Entreprise Safe BV (C-320/88, Recueil, s. I-285), ze dne 21. 2. 2006, Halifax plc a další (C-255/02, Sb. rozh., s. I-1609), ze dne 14. 7. 2005, British American Tobacco International Ltd a Newman Shipping & Agency Company NV (C-435/03, Sb. rozh., s. I-7077), ze dne 12. 1. 2006, Optigen Ltd a další (C-354/03, Sb. rozh., s. I-483), ze dne 18. 7. 2013, „Evita-K“ EOOD (C-78/12), a ze dne 21. 11. 2013, Dixons Retail plc (C-494/12).
Nahrávám...
Nahrávám...