dnes je 17.4.2024

Input:

č. 3461/2016 Sb. NSS; Ochrana spotřebitele: informace o ceně ubytovacích služeb; povinnost správně účtovat

č. 3461/2016 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: informace o ceně ubytovacích služeb; povinnost správně účtovat
k § 3 odst. 1 písm. c) a § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákonů č. 145/2000 Sb., č. 301/2009 Sb. a č. 303/2013 Sb.*)
I. Zveřejnění ceníku služeb penzionu na webových stránkách, na které odkazuje jídelní lístek v restauraci náležící k penzionu, nelze považovat za jiné vhodné zpřístupnění informace o ceně ubytovacích služeb ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 27.12. 2015. Informace o ceně ubytovací služby musí být přinejmenším viditelně přítomna v provozovně, v níž je služba nabízena, aniž by spotřebitel nejprve musel projevit o službu zájem nebo učinit jiný srovnatelný úkon.
II. Povinnost správně účtovat ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele nezahrnuje toliko papírově správné provedení součtu celkové ceny. Smyslem citovaného ustanovení je zajistit, aby spotřebitel nebyl při placení ošizen, tedy aby nezaplatil více, než byl podle ceníku povinen. Účtováním se zde proto rozumí nejen proces kalkulace konečné ceny, nýbrž také proces placení této ceny, zahrnující také vydání (vrácení) správné částky na hotovost přijatou od spotřebitele.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2016, čj. 7 As 15/2016-23)
Prejudikatura: č. 530/2005 Sb. NSS a č. 1856/2009 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným RVEŠ BUBLAVA proti Ústřednímu inspektorátu České obchodní inspekce o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím ředitele Plzeňského a Karlovarského inspektorátu České obchodní inspekce se sídlem v Plzni ze dne 27. 6. 2014 byla žalobkyni uložena úhrnná pokuta za dva správní delikty První správní delikt dle § 24 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 27. 12. 2015 spočíval v porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se žalobkyně měla dopustit tím, že dne 11. 2. 2014 v provozovně „Penzion-restaurace nesprávně vyúčtovala kontrolní konzumaci v hodnotě 105 Kč, když spotřebiteli na přijatou platbu v hotovosti ve výši 205 Kč nevrátila zpět 100 Kč. Druhý správní delikt dle § 24 odst. 7 písm. j) zákona o ochraně spotřebitele spočíval v porušení § 12 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, kterého se měla žalobkyně dopustit tím, že téhož dne v téže provozovně neinformovala spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně nabízených ubytovacích služeb, neboť spotřebiteli tuto informaci v provozovně žádným způsobem nezpřístupnila.
Rozhodnutím žalovaného ze dne 8. 8. 2014 bylo rozhodnutí I. stupně částečně změněno (pokuta snížena na 20 000 Kč) a ve zbytku potvrzeno.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Plzni. Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 18. 12. 2015, čj. 30 A 119/2014-33, zamítl. Krajský soud dospěl k závěru, že Česká obchodní inspekce je oprávněna simulovat veškeré možné situace, ve kterých se spotřebitel může ocitnout. Je zcela reálně možná situace, že si host v restauraci objedná jídlo a následně přistoupí k další dodatečné objednávce. Tento postup není kapciózní a
Nahrávám...
Nahrávám...