dnes je 17.4.2024

Input:

č. 3490/2016 Sb. NSS; Ochrana spotřebitele: kontrola míry rozlévaných nápojů

č. 3490/2016 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: kontrola míry rozlévaných nápojů
k § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
k § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
k bodu 1.3.2 přílohy vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (v textu jen „vyhláška o měřidlech“)
I. Při prodeji rozlévaných nápojů dostojí prodávající povinnosti prodávat ve správné míře podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pouze tehdy, pokud disponuje tzv. stanoveným měřidlem dutých měr, tj. měřidlem podléhajícím povinnému ověřování (§ 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii), které je způsobilé objem nápoje změřit, typicky tzv. cejchovanou výčepní nádobou (bod 1.3.2 přílohy vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu).
II. Právo spotřebitele provést kontrolu správnosti hmotnosti, míry nebo množství výrobků podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v sobě zahrnuje i právo provést takovou kontrolu za použití měřidla prodávajícího, pokud je jeho povinností mít jej v místě prodeje k dispozici.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2016, čj. 9 As 261/2015-25)
Věc: Společnost s ručením omezeným Remissio proti České obchodní inspekci o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím ředitele inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj ze dne 20. 12. 2013 uložila žalovaná podle § 24 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele žalobkyni pokutu ve výši 2 000 Kč za to, že dne 6. 8. 2013 ve své provozovně neumožnila spotřebiteli překontrolovat si správnost míry prodávaného výrobku, protože při prodeji jedné porce 0,04 l vodky, v míře deklarované v nápojovém a vinném lístku, neměla k dispozici úředně ověřené měřidlo dutých měr. Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaná zamítla svým rozhodnutím ze dne 24. 3. 2014.
Žalobu proti rozhodnutí o odvolání Krajský soud v Ostravě zamítl rozsudkem ze dne 26. 10. 2015, čj. 22 Ad 82/2014-31. V odůvodnění krajský soud uvedl, že právo nestanoví explicitně povinnost toho, kdo rozlévá nápoje, mít měřidlo. Nelze ovšem přehlížet § 3 odst. 1 větu první zákona o metrologii, podle níž „[m]ěřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny“.
Je-li povinností prodávajícího prodávat výrobky ve správné míře [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele], nezbývá prodávajícímu než tuto míru nějak změřit, tedy měřidlem podle zákona o metrologii. Vyhláška o měřidlech uvádí mezi stanovenými měřidly i měřidla objemu a průtoku. Takovým měřidlem nutně nemusela být pouze výčepní nádoba. Mohlo jím být jakékoli měřidlo objemu či průtoku kapalin podle bodu 1.3 přílohy vyhlášky o měřidlech, pokud by bylo ověřeno pro měření příslušného objemu.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost. V ní setrvala na své argumentaci v řízení před správními orgány a před krajským soudem, že § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele nelze interpretovat tak, že prodávající
Nahrávám...
Nahrávám...