dnes je 19.6.2024

Input:

č. 3813/2018 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: diskriminace na základě státní příslušnosti

č. 3813/2018 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: diskriminace na základě státní příslušnosti
k § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb.
Podmínění poskytnutí běžné služby (zde ubytování v hotelu) občanům jiného státu podpisem prohlášení o nesouhlasu s konkrétním zahraničněpolitickým počinem tohoto státu, který poskytovatel služby vnímá jako protiprávní, může být porušením zákazu diskriminace spotřebitelů dle § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to i kdyby šlo u poskytovatele služby současně o výkon svobody projevu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2018, čj. 2 As 43/2018-27)*)
Prejudikatura: č. 956/2006 Sb. NSS, č. 1162/2007 Sb. NSS, č. 1238/2007 Sb. NSS a č. 1467/2007 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 405/2006 Sb., č. 111/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 23/05), č. 10/2010 Sb., č. 44/2012 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 823/11), č. 44/2014 Sb. a č. 164/2014 Sb.; rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 9. 1996 ve věci Gaygusuz proti Rakousku (stížnost č. 17371/90), ze dne 18. 2. 2009 ve věci Andrejeva proti Lotyšsku (stížnost č. 55707/00) a ze dne 30. 9. 2003 ve věci Koua Poirrez proti Francii (stížnost č. 40892/98).
Věc: Společnost s ručením omezeným GOLDEN GASTRO SERVICE proti České obchodní inspekci o uložení pokuty za diskriminační jednání, o kasační stížnosti žalobkyně.

Inspektorka České obchodní inspekce, inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „správní orgán I. stupně“), zjistila při kontrole dne 17. 4. 2014, že žalobkyně na vstupních dveřích provozovny Hotel Brioni vyvěsila v češtině a angličtině následující informaci: „S platností od 24. 3. 2014 neubytováváme občany Ruské federace. Důvodem je anexe Krymu. Služby našeho hotelu mohou využít pouze ti občané RF, kteří se podepíší pod prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s okupací Krymu, který odporuje všem normám, která by měly platit v 21. století. Váš hotel Brioni Boutique“. Stejný text byl uveřejněn i na internetových stránkách hotelu. V postavení spotřebitelky provedla v hotelu žalobkyně simulaci zájmu o ubytování svého přítele, který pochází z Ruska a přijede na návštěvu do Ostravy. Obsluhující recepční jí sdělila, že přítele ubytují pod podmínkou, že podepíše prohlášení ve znění: „Prohlašuji tímto, že nesouhlasím jako občan Ruské federace s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit v 21. století. Jméno a příjmení, adresa a podpis.“
Správní orgán I. stupně kvalifikoval jednání žalobkyně jako porušení zákazu diskriminace uvedeného v § 6 zákona o ochraně spotřebitele. Rozhodnutím ze dne 9. 7. 2014 ji shledal vinnou ze spáchání správního deliktu podle § 24 odst. 7 písm. c) téhož zákona, za což jí uložil pokutu ve výši 50 000 Kč.
Odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí žalovaná zamítla dne 15. 8. 2014.
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 1. 11. 2016, čj. 22 A 117/2014-36, zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil žalované k dalšímu řízení, neboť dovodil, že správní orgány byly při posuzování zákazu diskriminace dle zákona o ochraně spotřebitele vázány jen diskriminačními důvody vyjmenovanými v zákoně
Nahrávám...
Nahrávám...