dnes je 29.2.2024

Input:

č. 4187/2021 Sb. NSS; Pandemický zákon: přezkum opatření obecné povahy, které již pozbylo platnosti; aktivní procesní legitimace odborové organizace; požadavky na odůvodnění mimořádných opatření; vedení spisu; oprávnění ministra zdravotnictví ...

č. 4187/2021 Sb. NSS
Pandemický zákon: přezkum opatření obecné povahy, které již pozbylo platnosti; aktivní procesní legitimace odborové organizace; požadavky na odůvodnění mimořádných opatření; vedení spisu; oprávnění ministra zdravotnictví vydat mimořádné opatření; ochrana osobních údajů
k § 3 odst. 2 a § 13 odst. 4 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (v textu jen „pandemický zákon“)
k § 101a odst. 1 soudního řádu správního, ve znění zákonů č. 127/2005 Sb. a 303/2011 Sb.
k § 17 odst. 1 správního řádu, ve znění zákonů č. 413/2005 Sb. a č. 183/2017 Sb.
k § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 151/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 267/2015 Sb. a č. 205/2020 Sb. (v textu jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“)
k čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (v textu jen „nařízení GDPR“)
I. Ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, představuje výjimku z pravidla, že správní soudy nejsou oprávněny abstraktně přezkoumat opatření obecné povahy, které již pozbylo platnosti. Předmět řízení se v případě pozbytí platnosti mimořádného opatření nemění, neboť předmětem přezkumu je i nadále zákonnost stejného mimořádného opatření.
II. Odborová organizace je aktivně procesně legitimována k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, pokud hajitelně tvrdí, že toto opatření zasahuje do veřejných subjektivních práv zaměstnanců, jejichž práva a oprávněné zájmy hájí (§ 101a odst. 1 s. ř. s.).
III. Mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je jménem Ministerstva zdravotnictví oprávněn vydat i ministr zdravotnictví.
IV. Nenaplnění zákonných požadavků na odůvodnění mimořádného opatření podle § 3 odst. 2 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, má kromě výjimečných případů vliv na nezákonnost mimořádného opatření. Původce mimořádného opatření se musí zabývat alespoň základními a zjevnými zásahy do práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob.
V. I v případě opatření obecné povahy, které je vydáváno bez řízení o vydání opatření obecné povahy, musí být veden správní spis (§ 17 odst. 1 správního řádu).
VI. Pokud mimořádné opatření ukládá zpracovávat osobní údaje, musí v souladu s čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vymezit též účel zpracování těchto osobních údajů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2021, čj. 8 Ao 1/2021-133)
Prejudikatura: č. 740/2006 Sb. NSS, č. 1910/2009 Sb. NSS,
Nahrávám...
Nahrávám...