dnes je 12.7.2024

Input:

Činnost příslušné osoby a její základní povinnosti

20.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1
Činnost příslušné osoby a její základní povinnosti

JUDr. Pavel Koukal

§ 11 ZOCH

(1) Příslušná osoba:

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH,

c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,

d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,

e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.

Pokud jde o náplň činnosti příslušné osoby a její základní povinnosti, je třeba vycházet z výčtu obsaženého v ustanovení § 11 ZOCH.

Příslušná osoba v rámci své činnosti podle shora citovaného zákonného ustanovení plní následující povinnosti:

  • přijímá a

Nahrávám...
Nahrávám...