dnes je 24.7.2024

Input:

Co je Compliance management systém

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Co je Compliance management systém

JUDr. Pavel Koukal

Compliance management systém je možné obecně definovat jako interní systém organizace a řízení korporátní compliance, který se vyznačuje existencí jednotného, vzájemně propojeného systému interních procesů, opatření a nástrojů a jehož cílem je zajistit soulad chování obchodní korporace s regulatorními, právními a etickými požadavky na její podnikatelskou a související činnost.

Již z této definice přitom vyplývá, že Compliance management systém nelze v žádném ohledu omezovat na dílčí dokumenty, složky, nástroje či opatření, které jsou s korporátní compliance zpravidla spojovány. V tomto směru tak zejména není možné CMS zaměňovat ani s compliance programem, byť tento představuje výchozí poziční dokument pro strategii a uplatňování compliance, ani například s podnikovou compliance kulturou anebo s compliance organizací. CMS totiž v tomto směru jako celistvý, jednotný systém spojuje a zahrnuje v sobě jak stanovenou strategii a cíle korporátní compliance, vyjádřené zpravidla v Compliance programu, tak i její interní organizaci, procesy, opatření a nástroje nezbytné pro řízení identifikovaných compliance rizik, včetně zajišťování průběžné vnitřní i vnější komunikace a kontroly.

Compliance kultura

V těchto souvislostech přitom vždy platí, že nezbytným předpokladem pro fungování každého Compliance management systému je vytvoření odpovídajícího interního prostředí v rámci příslušné obchodní společnosti ("compliance kultury"), tj. takového prostředí ve společnosti, které z hlediska nastavených principů a hodnot, jakož i jejich komunikace a uplatňování požadavků vůči členům orgánů společnosti, zaměstnancům i externě spolupracujícím osobám, reálně umožňuje jednotlivé složky CMS v praxi realizovat. V tomto směru tak lze spatřovat velmi blízkou podobnost CMS s fungováním vnitřního kontrolního systému (VKS) a nutností existence vhodného kontrolního prostředí, které je, stejně jako compliance kultura pro CMS, zcela nezbytné pro plnění cílů a funkcí VKS.

V návaznosti na výše popsané skutečnosti lze shrnout, že zavedený Compliance management systém musí zahrnovat a zohledňovat následující složky:

  • Strategie: stanovení strategie a cílů korporátní compliance v rámci celkového kontextu podniku (hlavní východiska: předmět podnikání, principy tzv. dobré správy, identifikace hlavních compliance povinností a

Nahrávám...
Nahrávám...