dnes je 24.7.2024

Input:

Co je korporátní compliance a jaké jsou její cíle

1.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Co je korporátní compliance a jaké jsou její cíle

JUDr. Pavel Koukal

Moderní koncept podnikové, resp. korporátní compliance (Corporate Compliance) je nutné chápat v širším rámci správy a řízení obchodních korporací jakožto podnikatelských subjektů s vlastní odpovědností. Tento rámec je přitom na jedné straně vymezen požadavky na zajištění ekonomické prosperity a řádné správy korporace (Corporate Governance) a na straně druhé pak nadstavbovými požadavky souvisejícími s koncepcí tzv. společenské odpovědnosti podniku (Corporate Social Responsibility, CSR).

Odpovědnost za compliance

Platí přitom, že primární odpovědnost za řádnou správu a řízení obchodní korporace, včetně naplňování funkce compliance, leží na členech jejího statutárního orgánu, tj. na jednatelích společnosti s ručením omezeným, členech představenstva anebo statutárním řediteli u akciové společnosti apod.

V širších souvislostech však je z řady důvodů naplňování funkce compliance, a v jejím rámci i realizace konkrétních postupů, opatření a nástrojů, věcí a odpovědností celé společnosti, tj. i vedoucích zaměstnanců z řad vrcholového nebo provozního managementu, zaměstnanců z přímo dotčených oddělení a úseků (výroba, logistika, obchod, finanční a právní úsek atd.) a v konečném výsledku i všech dalších zaměstnanců anebo jinak spolupracujících osob (dále jen "zaměstnanci"), kdo mohou svým chováním porušit právní a interní předpisy s negativními důsledky pro celou společnost.

Z hlediska definice podnikové compliance je třeba od sebe odlišovat na jedné straně funkci compliance a na straně druhé pak systém compliance, který dnes má u obchodních společností své organizační vyjádření v Compliance management systému (CMS). Toto dělení má své nezastupitelné místo a je vyjádřením dvou stránek podnikové compliance, tj. stránky funkční a stránky institucionální (organizační).

Ve vztahu k těmto pohledům vnímání compliance je přitom vždy zásadní existence situace nebo stavu, který je buď v souladu ("to be comply / compliance"), anebo jež není v souladu s příslušnými požadavky, a takto existující nesoulad je označován jako nevyhovující nebo nepřijatelný stav – tzv. "non-compliance".

Zatímco funkce compliance vyjadřuje základní cíl podnikové compliance, tj. průběžné zajišťování souladu chování společnosti a všech jejích zaměstnanců s právními předpisy a interními požadavky, systém compliance (Compliance management systém) oproti tomu odráží institucionální (organizačně technické zajištění) vlastního plnění funkce compliance.

Funkce compliance

Funkce compliance v tomto směru plní preventivní, identifikační a ochrannou funkci, která klade důraz na zjištění a identifikaci konkrétních compliance rizik souvisejících s podnikatelskou a související činností korporace, jakož i na přijímání a prosazování interních opatření a nástrojů pro minimalizaci anebo vyloučení takto identifikovaných compliance rizik.

Systém korporátní compliance

Nahrávám...
Nahrávám...