dnes je 12.7.2024

Input:

Compliance program jako základ CMS

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Compliance program jako základ CMS

JUDr. Pavel Koukal

Zcela zásadní a nezastupitelné místo v rámci celého Compliance management systému obecně má výchozí příkazový dokument, který je zpravidla označován jako Compliance program.1

Důvodem je přitom zejména ta skutečnost, že se jedná nejen o základní poziční dokument, který stanoví strategii a cíle a podnikové compliance příslušné obchodní společnosti, ale zpravidla současně je i do značné míry realizačním dokumentem, který obsahuje rovněž hlavní pravidla chování korporace a zaměstnanců v jednotlivých oblastech podnikání, zásady organizace a řízení CMS, jakož i jednotlivé postupy, nástroje a opatření.

V tomto smyslu tak Compliance program daleko přesahuje svůj původní význam jakožto "pouhého" výchozího programového dokumentu, protože v řadě případů představuje rámcový komplexní dokument, který obsahuje jak strategickou (poziční) úpravu, tak i realizační úroveň compliance, včetně definic, popisu a náplně všech složek CMS (srov. kap. 4.1).

Je logické, že neexistuje nějaký jednotný vzor Compliance programu, který by bylo možné použít pro jakoukoli obchodní společnost, neboť takový program, stejně jako celý Compliance management systém, musí

Nahrávám...
Nahrávám...