dnes je 29.2.2024

Input:

Compliance v oblasti ochrany životního prostředí

2.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7
Compliance v oblasti ochrany životního prostředí

JUDr. Pavel Koukal

Poslední hlavní oblastí zájmu korporátní compliance, která se zásadně týká všech obchodních společností, je compliance v oblasti ochrany životního prostředí (Environment Compliance). Tato oblast compliance je přitom bezprostředně spojena se širší problematikou tzv. podnikové ekologie.

V tomto směru je logické, že zcela jiný význam a dopady má tato oblast na jedné straně pro podniky z oboru energetiky, chemického průmyslu anebo strojírenství, jejichž produkce nebo výroba s sebou přináší významné negativní vlivy na ovzduší, vodu a jiné složky životního prostředí, a na druhé straně pak pro podniky, jejichž výroba anebo poskytované služby žádné výraznější negativní vlivy na životní prostředí nemají.

Vždy však obecně platí, že ochrana životního prostředí a prevence compliance rizik s tím spojených je nedílnou součástí každé vážně míněné korporátní compliance, a to minimálně vždy v dílčí oblasti likvidace odpadů a obalů, resp. širší oblasti odpadového hospodářství podniku.

V tomto směru podniková compliance v oblasti ochrany životního prostředí zohledňuje požadavky především následujících právních předpisů:

  • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

  • vodní zákon, č. 254/2001 Sb.,

  • zákon o odpadech, č. 185/2001 Sb.,

  • zákon o ochraně ovzduší, č. 201/2012 Sb.,

Nahrávám...
Nahrávám...