dnes je 4.6.2023

Input:

Dobrovolná likvidace bytového družstva např. po provedené privatizaci

29.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8
Dobrovolná likvidace bytového družstva např. po provedené privatizaci

Mgr. Pavla Krejčí

Poté, co jsou všechny bytové a nebytové jednotky převedeny do vlastnictví členů družstva, nastává problém, co s bytovým družstvem. Bytové družstvo totiž ze zákona nezaniká, ani se netransformuje na společenství vlastníků. Jeho další existence většinou po převodu všech jednotek do vlastnictví členů družstva ztrácí smysl a stává se pro členy již pouze zátěží. Je samozřejmě možné takové bytové družstvo prodat, to se však ne vždy podaří.

Dobrovolná likvidace

Naprosto nejlepší možností je proto družstvo dobrovolně zlikvidovat a vymazat z obchodního rejstříku. Výmazem z obchodního rejstříku pak dojde k zániku družstva (§ 185 NOZ). Takový proces nazýváme dobrovolnou likvidací.

Právní úprava

Proces likvidace je především upraven v §187 až v § 209 NOZ. V případě družstva se pak na likvidaci vztahují též některá ustanovení uvedená v zákoně o obchodních korporacích; zejména pak obecná ustanovení týkající se likvidace všech obchodních korporací (např. § 37 ZOK až 39 ZOK, § 93 a § 94 ZOK) a dále pak speciální ustanovení týkající se přímo likvidace družstev upravená v zákoně o obchodních korporacích (např. § 650, § 651, § 656 písm. q), r) a s), § 659 odst. 2 písm. b) a § 756 ZOK). Právní úpravu je však možné najít i v § 59 a násl. ZOK, která na smlouvu o výkonu funkce likvidátora atd.

Nucená likvidace

Vedle dobrovolné likvidace může v družstvu proběhnout i likvidace nucená. K té dochází v případě, kdy o zrušení družstva a jeho následné likvidaci rozhodne za zákonem stanovených podmínek soud. Nucené likvidaci družstva budeme věnovat samostatnou kapitolu.

Účel likvidace

Likvidace je mimosoudní proces, jehož účelem je vypořádat majetek zrušeného družstva, tzv. likvidační podstatu, vyrovnat dluhy věřitelů, a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace, tj. s

Nahrávám...
Nahrávám...