dnes je 24.7.2024

Input:

Evidence údajů o přijatých oznámeních

26.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1
Evidence údajů o přijatých oznámeních

JUDr. Pavel Koukal

Podle § 21 odst. 1 ZOCH je příslušná osoba povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních. Stejná povinnost je pak uložena i Ministerstvu spravedlnosti v rámci externího kanálu pro oznamování.

Podstatné v této souvislosti je, že zákon výslovně stanoví výhradně elektronickou podobu této evidence, a to bez ohledu na konkrétní nastavené způsoby oznamování v rámci vnitřního oznamovacího systému. To v praxi znamená, že i kdyby povinný subjekt například umožnil podávání oznámení jen v listinné podobě, tj. poštovní přepravou na adresu povinného subjektu anebo vložením oznámení do fyzické schrány (boxu), a prostřednictvím zvláštní telefonní linky, přesto musí vést evidenci údajů o přijatých oznámeních výhradně v elektronické podobě v rámci příslušného informačního systému nebo aplikace.

Zákon v tomto směru stanoví taxativní výčet údajů, které musí být v evidenci vedeny, a to v následujícím rozsahu:

  • datum přijetí oznámení;

  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa

Nahrávám...
Nahrávám...