dnes je 18.4.2024

Input:

Finanční a daňová compliance

2.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3
Finanční a daňová compliance

JUDr. Pavel Koukal

Specifickou oblast zájmu podnikové compliance by u každé obchodní společnosti měla představovat oblast finanční a daňové compliance (Finance & Tax Compliance). Je to dáno tím, že nedílnou součástí podnikatelské činnosti jsou vždy i povinnosti spojené s vedením účetnictví a dalšího finančního výkaznictví, jakož i z toho vycházející daňové povinnosti společnosti.1

V tomto směru však z hlediska compliance nejde pouze o vlastní zajišťování plnění povinností vyplývajících pro korporaci z účetních a daňových právních předpisů, ale o širší preventivní přístup k takto vymezeným podnikatelským rizikům. Je přitom zřejmé, že právě compliance rizika v oblasti finanční a daňové compliance jsou v praxi nejčastější a měla by jim tak být věnována i maximální pozornost.

Cílem finanční a daňové compliance přitom je průběžně a účinně předcházet jak compliance rizikům spojeným se změnami dotčené právní úpravy anebo výkladové praxe (ze strany orgánů finanční správy, soudů ve správním soudnictví apod.), tak i možným konkrétním rizikům na straně společnosti (změny podnikatelské činnosti nebo obchodního modelu, zásadní majetkové a finanční transakce, společensko-právní změny apod.).

V oblasti finanční a daňové compliance je přitom třeba zohledňovat požadavky vyplývající z následujících dotčených právních předpisů:

  • účetní právní předpisy, zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů;

  • daňové právní předpisy, zejména zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;

  • právní předpisy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. AML), zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti

Nahrávám...
Nahrávám...