dnes je 12.7.2024

Input:

Informační povinnosti povinného subjektu

17.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2
Informační povinnosti povinného subjektu

JUDr. Pavel Koukal

Jak již bylo uvedeno, jednou ze základních povinností povinného subjektu je podle § 9 odst. 2 písm. b ZOCH zajištění uveřejnění stanovených povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je to ve své podstatě jeho základní informační povinnost vůči případným oznamovatelům, kterou je však na místě v praxi doplňovat i dalšími prostředky standardní interní komunikace zavedené u příslušné organizace.

Zákon o ochraně oznamovatelů, stejně jako většina jiných právních předpisů, které termín "způsobem umožňujícím dálkový přístup" používají, jej blíže nedefinují. V běžné praxi je vykládán jako legislativní označení pro uveřejnění na internetu, resp. na internetových (webových) stránkách dotčeného subjektu, přičemž jiné způsoby dálkového přístupu prostřednictvím počítačové sítě nebo sítě elektronických komunikací jsou připouštěny či zmiňovány jen obecně a okrajově.

Výčet povinně zveřejňovaných informací podle § 9 odst. 2 písm. b) ZOCH je přitom vypočten taxativně a zahrnuje informace:

  • o

Nahrávám...
Nahrávám...