dnes je 18.4.2024

Input:

Interní kanály pro oznamování a ochrana oznamovatelů ve státní správě

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

37.1
Interní kanály pro oznamování a ochrana oznamovatelů ve státní správě

JUDr. Pavel Koukal

Ze shora popsaného vývoje je zřejmé, že oznamování a ochrana oznamovatelů ve veřejné sféře byly v České republice poměrně dlouhou dobu omezeny na ty formy, které nemají charakter standardních forem kanálů pro oznamování a ani zvláštních opatření k ochraně oznamovatele. Zmiňované "protikorupční linky" totiž až na výjimky prakticky nezahrnují žádné interní kanály oznamování a jsou explicitně zaměřeny na oznamování externími osobami, a to bez reálných záruk ochrany totožnosti a osobních údajů oznamovatele.

Až následně se whistleblowing začal prosazovat i ve veřejné sféře ve své úplné podobě, tzn. jako komplexní mechanismus pro interní a externí oznamování a pro účinnou ochranu oznamovatelů, a to konkrétně pro státní zaměstnance ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Na základě zmocnění dle zákona o státní službě vláda České republiky vydala nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Z toho vyplývá, že whistleblowing pro služební úřady není upraven zákonným, ale pouze podzákonným

Nahrávám...
Nahrávám...