dnes je 12.7.2024

Input:

Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelů

25.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1
Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelů tvoří, resp. by měla vždy tvořit základ celkové dokumentace vnitřního oznamovacího systému u každého povinného subjektu.

Platí přitom pravidlo, že interní směrnice musí být povinným subjektem vydána formou závazného příkazového dokumentu tak, aby platně a účinně zakládala práva a povinnosti příslušné osoby a všech zaměstnanců v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů. Konkrétní forma příslušného příkazového dokumentu povinného subjektu přitom bude dána právní formou a typem organizace, zejména podle toho, zda se jedná o obchodní korporaci, příspěvkovou organizaci, orgán veřejné moci atd.

Je ale třeba se vždy rozhodně vyvarovat toho, aby byla použita forma vnitřního předpisu zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 305 ZP, která umožňuje stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví zákoník práce. V žádném případě nelze touto formou vnitřního předpisu zaměstnavatele stanovit zaměstnancům jakékoli povinnosti a v opačném případě se k takovému jednání zaměstnavatele nepřihlíží.

Jak již bylo konstatováno v Posuzování důvodnosti oznámení a interní investigace . kapitole této příručky, jedním z hlavních cílů předmětu úpravy interní směrnice by měla být úprava zajištění interní součinnosti ve prospěch příslušné osoby ze strany příslušných úseků, oddělení i konkrétních zaměstnanců povinného subjektu, kterých se týká obsah podaných oznámení.

V tomto směru musí interní směrnice především závazně

Nahrávám...
Nahrávám...