dnes je 29.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.1.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21

Mgr. Pavla Krejčí

NOZ považuje stát za subjekt svého druhu a v soukromoprávních vztazích mu přiznává postavení právnické osoby. I přesto je postavení státu v této oblasti poněkud specifické, neboť na jedné straně je zejména v oblasti majetkoprávních vztahů považován za soukromoprávní subjekt, na straně druhé však disponuje mocenským aparátem, jehož prostřednictvím vykonává svou hlavní funkci, tedy státní moc.

K tomu např. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III ÚS 495/02 ze dne 4. 3. 2004.

"Pokud stát, který disponuje mohutným exekutivním aparátem, umožňujícím účinné působení na dlužníky, má navíc často ze zákona zajištěno postavení privilegovaného věřitele, tím spíše je třeba dbát, aby stát v postavení dlužníka nesl odpovědnost za prodlení s plněním svých závazků tak jako každý jiný dlužník. Jestliže tedy pro obecného dlužníka platí, že se musí zdržet jednání mařících uspokojení věřitele, pak z ústavního principu rovnosti vyplývá, že stát jako dlužník rovněž nesmí mařit uspokojování věřitelů z pohledávek, jejichž existence byla potvrzena rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. zbavovat se majetku vhodného k uspokojení jeho věřitelů). I proto nelze

Nahrávám...
Nahrávám...